คณะนายจ้างไต้หวันเยือนครอบครัวแรงงานไทย ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี

คณะนายจ้างไต้หวันเยือนครอบครัวแรงงานไทย ครั้งที่ 2 

ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2554

โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

และคณะนายจ้างฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวคนงานไทยและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน

ประจำหมู่บ้าน

 

 

 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. ขจร  สัยวัตร์

ประธานกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา

มอบทุน การศึกษาให้แก่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4