งานรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

งานรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554


นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ( นายคมสัน  เอกชัย )
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี  2554  เมื่อวันอังคารที่  12  เมษายน  2554 
ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี