วันที่ระลึกมหจักรีบรมราชวงศ์

 

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เมื่อวันที่  6  เมษายน  2553  ณ  หอประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี