จังหวัดอุดรธานีเคลื่อนที่ ณ อบต.สะแบง อ.หนองหาน

 

 

โครงการคลินิกแรงงาน : กระทรวงแรงงานบริการประชาชน

สำนักงานแรงงานจังหวัดโดยนายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินโครงการคลินิกแรงงาน : กระทรวงแรงงานบริการประชาชน   ประจำปีงบประมาณ 2554  ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มฯ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง  อำเภอหนองหาน  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2554 โดยนำบริการด้านแรงงานมาบริการประชาชนดังนี้  การฝึกอาชีพระยะสั้น  หลักสูตรการเมื่ยงสมุนไพร  การทำน้ำเฉาก๊วย  บริการข่าวสารด้านแรงงาน  สิทธิประโยชน์คนงานไทยในต่างประเทศ