เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคล

 

 

เฝ้ารับเสด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคล

( หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน )

 

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี  เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคล

( หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน )  ณ  เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ  บ้านตาด 

อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันเสาร์ที่  5  มีนาคม  2554