พิธีอัญเชิญโกศสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )

 

 

พิธีอัญเชิญโกศสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน )

 

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญโกศสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล
( หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )จากศาลาการเปรียญสู่จิตกาธาน  ณ เมรุชั่วคราววัดเกษรศีลคุณ
( วัดป่าบ้านตาด )ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554