วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ร่วมถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง

ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันยุทธหัตถี

  ณ  หอประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2554 

โดยมีนายคมสัน  เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน