หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ณ วัดป่าพระนาไฮ  บ้านสินเจริญ หมู่ 6
ตำบลเตาไห  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  และได้จัดหน่วยบริการแรงงานเคลื่อนที่มาบริการให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ การฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำสาคูไส้หมู  การทำน้ำกระเจี๊ยบ  บริการข้อมูล ข่าวสารด้านแรงงาน
บริการตำแหน่งงานว่าง  การประกันสังคม  การสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รณรงค์ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน รับลงทะเบียนฝึกอาชีพ