ร่วมพิธีพระราชทานถุงยังชีพ ซึ่งได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี

วันที่: 
Mon, 2019-09-09 (ทั้งวัน)