รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 
ในวันที่  28  ธันวาคม  2553  เวลา  10.00  น. 
ณ  สถานีตำรวจทางหลวง 3  กองกำกับการ 4  บ้านข้าวสาร  อำเภอเมืองอุดรธานี 
โดยมีนายคมสัน  เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ