จังหวัดอุดรธานีเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีออกหน่วยบริการประชาชนในเขตอำเภอหนองวัวซอ
ที่มาร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี 
สนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ประจำปีงบประมาณ 2554 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  อำเภอหนองวัวซอ  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2553 
โดยนำกิจกรรมด้านแรงงานออกบริการประชาชนได้แก่  การฝึกอาชีพหลักสูตรการทำผัดไทเพื่อสุขภาพ
น้ำย่านางเพื่อสุขภาพ  การทำขนมจีน - น้ำยา  บริการข้อมูล  ข่าวสารด้านแรงงาน  และอื่นๆ