การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561

วันที่: 
Tue, 2018-02-06 (ทั้งวัน)