การประชาสัมพันธ์ให้แรงงานในต่างประเทศทราบ กรณีหลบหนีหรือลักลอบทำงาน

วันที่: 
Mon, 2018-01-15 (ทั้งวัน)

 

- 2 -

 

- 3 - 

- 4 -

- 5 -

- 6 -