ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่: 
Fri, 2017-12-29 (ทั้งวัน)