ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ (หจก.พรของแม่ขนส่ง)

วันที่: 
Fri, 2017-12-29 (ทั้งวัน)