ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดอุดรธานี

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

http://www.oic.go.th/infocenter15/1556/

  

ค้นหาข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี [คลิกด้านล่าง]  

           www.udonthani.go.th/[จังหวัดอุดรธานี]

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี  :  www.doe.go.th/udonthani  

  โทรศัพท์  :  042-347918-20  โทรสาร  :  042-347918

facebook  :  www.facebook.com/doe.udn
 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

 โทรศัพท์  :  042-243329 , 042-222284

E-mail  :  udonthani@labour.mail.go.th
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี  

โทรศัพท์  :  042-325996-7  โทรสาร  :  042-244673

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี  

โทรศัพท์  :  042-341629-30  โทรสาร  :  042-341630

 

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4 จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์  :  042-243648  โทรสาร  :  042-243644