กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตนทุกวันจันทร์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562)