กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตนน หน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่