ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด:

 

   ศูนย์มะเร็งอุดรธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่  10  มีนาคม 2554 - 8  เมษายน  2554  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่: