ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 ถนนอธิบดี  ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4224-3197  Fax 0-4224-3197

E-mail :  udonthanimol@hotmail.com , udonthanimol@gmail.com